Browse By

Projekt „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Jest to wspólny projekt Wydziału Mechanicznego i firmy Marine Projects LTD Sp. z o.o. Obejmuje prace rozwojowe eksperymentalne oraz badania przemysłowe zaplanowane w terminie od stycznia 2017 do grudnia 2019 roku. Dofinansowanie wynosi 5,12 mln zł.

Głównym celem projektu jest wykonanie prototypu węzła wydechu z systemem oczyszczania gazów spalinowych i odzyskiem ciepła wydechu; opracowanie rozwiązania układu chłodniczego strumienicowego przeznaczonego dla małych jednostek pływających. W zakresie technologii oczyszczania gazów spalinowych prace naukowców koncentrować się będą na opracowaniu własnego rozwiązania reaktora strumienicowego z wykorzystaniem fali uderzeniowej mieszającej.

Projekt obejmuje technologie rozwijane w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Wydziału Mechanicznego PB. Kierownikiem Zakładu jest prof. Teodor Skiepko.

Prof. Dariusz Butrymowicz, kierownik dofinansowanego przez NCBR projektu: Istotą projektu jest kompleksowe opracowanie technologii pozwalającej jednocześnie na efektywny odzysk ciepła odpadowego z silników spalinowych dla małych jednostek pływających (dużych jachtów, kutrów, jednostek specjalnych) połączony z kompaktowym reaktorem oczyszczającym spaliny; odzyskane ciepło jest w naszym rozwiązaniu wykorzystywane do napędu innowacyjnego układu chłodniczego. Opracowana technologia pozwala więc nie tylko na ograniczenie emisji, lecz także na poprawę gospodarki energetycznej jednostek pływających przy spełnieniu rygorystycznych uwarunkowań formalnych. Stocznia Marine Projects Ltd jest zainteresowana wdrożeniem takiego unikalnego rozwiązania, stąd pojawiło się wspólne przedsięwzięcie w ramach projektu dofinansowanego przez NCBiR.

-->