Browse By

Studia Podyplomowe „Diagnostyka pojazdów samochodowych”

Studia podyplomowe „Diagnostyka pojazdów samochodowych ” rozpoczęły się 7.10.2017 roku (pierwsza edycja).

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych stykających się w swojej pracy zawodowej z problematyką techniki samochodowej, zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, centrach likwidacji szkód komunikacyjnych i zakładach napraw pojazdów.
Studia podyplomowe mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych, których posiadane wykształcenie nie pozwala na pełne zrozumienie budowy i działania pojazdów samochodowych oraz ich zespołów, procesów diagnostyki i eksploatacji pojazdów.
Głównym celem studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, w tym diagnostyki i badań pojazdów, systemów automatyzacji w pojazdach, zagadnień bezpieczeństwa i mechaniki ruchu samochodów, zagadnień technicznych i prawnych techniki motoryzacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych uzyskają odpowiednie przygotowanie do pracy:

  • inżynierskiej i badawczej w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów,
  • w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego pojazdów,
  • w ocenie stanu technicznego środków transportu i obsługi systemów diagnostycznych i urządzeń obsługowo – naprawczych pojazdów, transportu samochodowego,
  • w organizacji i prowadzeniu prac badawczych w zakresie diagnostyki, eksploatacji i trwałości pojazdów.

Absolwent będzie przygotowany również do pracy:

  • w nowoczesnych stacjach diagnostyczno – naprawczych,
  • w renomowanych serwisach samochodowych,
  • w zakładach produkcji i eksploatacji pojazdów,
  • w przedsiębiorstwach transportowych,
  • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w usługach motoryzacyjnych.
-->