Browse By

Studia Podyplomowe „Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza”

26 czerwca 2016 roku zakończyła się Pierwsza Edycja studiów podyplomowych prowadzonych przez Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. Ukończyło 10 słuchaczy.

Informacje ogólne o studiach

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do  absolwentów  wyższych uczelni technicznych pracujących w sektorze energetycznym:  do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,  do eksploatatorów źródeł ciepła i inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów ciepłowniczych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz do osób zatrudnionych w jednostkach projektowych i wykonawczych związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi. Przedstawiają ofertę poszerzenia wiedzy z zakresu wymiany ciepła i wymienników, bilansowania procesów cieplnych, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, najnowszych technologii energetycznych, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, spełniających uwarunkowania ochrony środowiska.

Program studiów obejmuje zagadnienia :

  • teorii procesów cieplno-przepływowych;
  • energetyki cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i czystych technologii energetycznych, kogeneracji, energetyki rozproszonej oraz pomp ciepła;
  • zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujący zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz technologii oszczędzania i odzysku energii;
  • magazynowania i transportu energii;
  • chłodnictwa i klimatyzacji, w tym nowoczesnych rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego;
  • ogrzewnictwa, w tym zagadnienia audytu energetycznego budynków;
  • nowoczesnej techniki pomiarowej;
  • ochrony środowiska.

Wykładom towarzyszą ćwiczenia audytoryjne oraz zajęcia laboratoryjne i projektowe, które umożliwiają nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z wykładanymi dziedzinami.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w zespół interdyscyplinarnych kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą techniką cieplną. Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w zakresie innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych, czystych technologii energetycznych, metod badania i analizy procesów energetycznych, projektowania, konstruowania i eksploatacji układów  wykorzystujących technologie energetyczne, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła spełniających uwarunkowania ochrony środowiska. Posiadają umiejętności opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki i przemysłach pokrewnych. Aby sprostać tak postawionemu zadaniu, absolwent dysponuje również wiedzą w zakresie  dziedzin specjalistycznych, tj. kogeneracji oraz nowoczesnych rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, nowoczesnej techniki pomiarowej, zagadnienia audytu energetycznego budynków, europejskich oraz krajowych regulacji prawnych oraz norm. Nabyta wiedza oraz umiejętności pozwolą absolwentowi projektować systemy energetyczne z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących ochrony  środowiska naturalnego, rozumieć mechanikę, budowę maszyn i urządzeń w nich stosowanych.

-->