Browse By

Kierunki badań

Tematyka naukowo-badawcza

1. Budowa i eksploatacja maszyn w zakresie:

■ badań doświadczalnych i modelowania pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów rolniczych,
■ alternatywnych źródeł energii w pojazdach samochodowych,
■ badań porównawczych silników z różnymi układami paliwowym,
■ oceny nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy,
■ zagadnień tarcia w procesach technologicznych oraz węzłach konstrukcji,
■ wytrzymałości zmęczeniowej i pękania materiałów niejednorodnych oraz połączeń spawanych,
■ badań własności tribologicznych i mechanicznych materiałów kompozytowych;

2.   Inżynieria chłodnicza i klimatyzacja, w tym wewnętrzna dla budynków, pojazdów w zakresie:

■ poprawy efektywności energetycznej urządzeń, obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń spowodowanych stosowaniem substancji należących do grup CFC i HCFC oraz rozwiązań charakteryzujących się wysoką emisją gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, czynników roboczych),
■ zastosowania ekologicznych płynów roboczych oraz układów, w których wykorzystuje się energię napędową pochodzącą ze źródeł odnawialnych,
■ strumienicowych urządzeń chłodniczych napędzanych ciepłem o takich parametrach, iż może być jego źródłem kolektor słoneczny;

3.   Odzysk odpadowej energii cieplnej poprzez rekuperację, regenerację i zastosowanie pomp ciepła:

■ modelowanie matematyczne i eksperymentalne zjawisk transportu dla rozważanych procesów i urządzeń,
■ analiza cieplno-przepływowa wymienników kompaktowych i samochodowych, kotłów parowych i wodnych, regeneratorów, parowników i skraplaczy systemów klimatyzacji, złożonych układów TEMA, analiza kondensacji i wrzenia w przepływie w minikanałach, analiza wymienników na bazie II zasady termodynamiki,
■ badania procesów wymiany ciepła i oporów przepływu w układach miniaturowych w celu aplikacji wyników badań do wysokoefektywnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych opartych na czynnikach roboczych przyjaznych środowisku,
■ optymalizacja procesów konwersji energii w urządzeniach energetyki cieplnej.