Browse By

Nauka

Kierunki badań

  • Badania doświadczalne i modelowanie pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów rolniczych
  • Alternatywne źródła energii w pojazdach samochodowych
  • Badania porównawcze silników z różnymi układami paliwowym
  • Ocena nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy
  • Zagadnienia tarcia w procesach technologicznych oraz węzłach konstrukcji
  • Wytrzymałość zmęczeniowa i pękanie materiałów niejednorodnych oraz połączeń spawanych
  • Badanie własności tribologicznych i mechanicznych materiałów kompozytowych
  • Inżynieria chłodnicza i klimatyzacja, w tym wewnętrzna dla budynków, pojazdów
  • Odzysk odpadowej energii cieplnej poprzez rekuperację, regenerację i zastosowanie pomp ciepła