Browse By

o Katedrze

Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej powstała w 1 października 2017 roku z połączenia dwóch jednostek: Katedry Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz Zakładu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.

Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn powstała w 2005 roku z połączenia dwóch katedr: Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Pojazdów Samochodowych.

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa powstał 1 października 2009 roku.
Początki Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa sięgają 1963 roku, w którym powołany został Zespół Termodynamiki Technicznej. Z dniem 1 marca 1992 roku powstała Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów. 1 października 2006 roku z połączenia Katedr: Termodynamiki i Mechaniki Płynów i Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego powstała Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Rolniczej. 1 października 2009 Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Rolniczej rozdzieliła się na Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa i Zakład Techniki Rolno-Spożywczej.